Gamyklos garantija

Audi AG gamyklos suteikiamos garantijos nuostatai

Audi AG naujo automobilio garantija

Audi AG pratęsta garantija

 

Audi automobilių, atsarginių detalių ir aksesuarų garantijų teikimo sąlygos

Garantija pradeda galioti nuo automobilio pardavimo pirkėjui dienos. Ji galioja 24 mėnesius, be ridos apribojimo.Pretenzijas dėl gedimų pašalinimo pirkėjas pareiškia tik autorizuotiems Audi servisams, tuoj pat po problemos atsiradimo.Garantijos metu remontas atliekamas pagal atitinkamus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Pakeistos dalys tampa gamyklos-tiekėjos nuosavybe. Pirkėjas nemoka už garantijos metu atliktus atsarginių dalių išrinkimo ir surinkimo darbus, nebent jų priežastimi buvo pakeitimai automobilyje, atlikti neautorizuoto Audi serviso.Garantija negalioja, jeigu gedimas atsirado dėl to, kad:- automobilis buvo remontuojamas neautorizuotame Audi servise, - į automobilį yra sumontuotos dalys, nepatvirtintos gamyklos-tiekėjos, arba automobilyje padaryti pakeitimai, nesuderinti su gamykla-tiekėja,- automobilis buvo naudojamas netinkamu būdu, ne pagal paskirtį, pažeidžiant naudojimosi automobiliu instrukciją.Natūraliam susidėvėjimui garantija nėra taikoma. Taip pat yra ir su gedimais, atsiradusiais dėl neteisingo naudojimosi automobiliu arba jo naudojimo ekstremaliomis sąlygomis (pvz., naudojant automobilį sporte ar kitomis sąlygomis, kai automobilis patiria krūvius, didesnius negu yra paskaičiuota, atsižvelgiant į serijinę automobilio konstrukciją).

Audi automobilių garantinių sąlygų papildymai

Kartu su automobiliu pirkėjas gauna automobilio eksploatavimo instrukciją ir serviso knygelę, kurioje yra automobilio techninių aptarnavimų grafikas. Visus reikiamus duomenis galima rasti serviso knygelėje. Pirkėjas privalo žinoti, kad jis gali netekti teisės į garantiją, jeigu techniniai aptarnavimai bus atlikti ne autorizuotame Audi servise. Jeigu pirkėjas kreipiasi dėl garantinio remonto, autorizuotas Audi servisas serviso knygelės pagalba turi būtinai įsitikinti, ar laiku buvo atlikti techniniai aptarnavimai, nes garantija negalioja, jeigu gedimo priežastimi buvo nelaiku atliktas techninis aptarnavimas.Kiekvienas autorizuotas Audi servisas yra įpareigotas atlikti garantinius darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje Audi įmonėje automobilis buvo parduotas.Garantija pradeda galioti, kai pirkėjas pasirašo prekės gavimo dokumentą. Defektai (išskyrus defektus, atsiradusius transportuojant arba sandėliuojant), kurie konstatuojami priėmimo-perdavimo akte, gali būti šalinami kaip ir visi kiti garantiniai gedimai. Šiuo atveju nėra svarbu, ar pirkėjui jau yra perduotas automobilis. Garantijos apima visą tiekimo apimtį nuo gamyklos-tiekėjos.Garantiniais atvejais keičiamos arba remontuojamos tik sugedusios dalys. Jeigu atliekant remontą galima pašalinti gedimą, keitimui nėra jokios techninės ar teisinės būtinybės. Kitos pretenzijos dėl netiesioginės ir tiesioginės žalos pašalinimo (pvz., išlaidos automobilio nuomai, transportavimui, nakvynei arba remontuojamo automobilio prastovos nuostoliai) nepriimamos.Jei pirkėjai daro pakeitimus automobiliuose, gedimo atveju turi būti kruopščiai patikrinta, ar daryti pakeitimai nėra susiję su gedimu. Automobilių perdirbimo atveju garantija nebegalioja. Priežastis: dalys ir agregatai konstruojami ir gaminami tam, kad galėtų sklandžiai ir pilnai atlikti savo funkcijas konkrečioje apibrėžtoje aplinkoje ir esant konkrečioms sąlygoms. Šis savitarpio santykis sugriaunamas, jeigu atsarginės dalys ar agregatai sumontuojami pagal kitą kombinaciją, negu buvo numatyta ir išbandyta. Taip gali kilti problemų su pavarų dėže, jeigu ji neatitinka variklio galingumo.Visos automobilio dalys susidėvi. Todėl garantijos galiojimo metu gali atsirasti gedimų, ypač didelio galingumo automobiliuose, atsiradusių ne dėl gamyklos-tiekėjos klaidų. Jų priežastis yra natūralus susidėvėjimas ir garantija jiems netaikoma. Tai apima lemputes, stabdžių kaladėles, filtrus, padangas, stiklus, kontaktus, uždegimo žvakes ir stiklo valytuvus. Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip:- durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmų bei nesandarumų durelėse ir stoglangiuose,- ratų suvedimas ir balansavimas,- kuro ir tepalų sąnaudos jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų.

Visiems šiems atvejams galioja šios taisyklės:

gedimai, atsiradę dėl gamyklos gamintojos kaltės remontuojami gamyklos sąskaita; ryškiai matomas dalių susidėvėjimas neskaitomas kaip garantinis gedimas, jam garantija netaikoma; neaiškaus pobūdžio gedimai iki 6 mėnesių arba 10.000 km ridos vertinami kaip gamyklos-gamintojos defektai ir šalinami pagal garantiją. Po šio termino arba esant didesnei ridai šie gedimai priskiriami prie natūralaus susidėvėjimo.